cải thiện tiếng anh cho các cá nhân - desktop
cải thiện tiếng anh cho các cá nhân - mobile

DỊCH VỤ DÀNH CHO CÁ NHÂN

tiếng anh face to face giao tiếp

FACE TO FACE GIAO TIẾP

Chương trình học được cá nhân hóa theo yêu cầu học viên với các tình huống và chủ đề giao tiếp trong cuộc sống với người nước ngoài.

Xem thêm
tiếng anh face to face chứng chỉ

FACE TO FACE CHỨNG CHỈ

Học theo phương pháp Face to Face tập trung vào bài thi chứng chỉ, đáp ứng mong muốn học viên, giúp tăng hiệu quả cho bài thi.

Xem thêm
tiếng anh face to face công sở

FACE TO FACE CÔNG SỞ

Học viên tự do lựa thời gian và địa điểm học, tương tác 1:1 với giáo viên nước ngoài cùng giáo trình phù hợp môi trường công sở.

Xem thêm
tiếng anh face to face chuyên ngành

FACE TO FACE YÊU CẦU

Đáp ứng các nhu cầu về mục đích học tập của học viên đặt ra mà chương trình Face to Face sẽ được thay đổi như: Du lịch, Chuyên ngành,…

Đăng Ký