THỐNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: 17 đường 10A, Phường An Khánh, Quận 2, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 028 6683 1081 – 028 6683 1082
  • Hotline: 0373 502 320
  • Email: dancao@hawaii.edu.vn
  • Giờ làm việc: Buổi Sáng: 8:00AM – 12:00AM; Buổi Chiều: 1:30PM – 5:00PM