Báo giá và hình thức thanh toán

  • Khách hàng thống nhất các thông tin về lịch học, địa điểm học và giáo viên nước ngoài với nhân viên tư vấn của Hawaii Education.
  • Sau khi đạt được sự thống nhất giữa khách hàng và Hawaii Education, 2 bên tiến hành ký kết hợp đồng và thanh toán học phí.
  • Giáo viên, lịch học và địa điểm học sẽ được Hawaii Education sắp xếp phù hợp yêu cầu của khách hàng.
  • Hawaii Education cam kết chất lượng giáo viên với khả năng chuyên môn đúng với yêu cầu của khách hàng.

Lưu ý:

  • Học phí có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.
  • Khóa học tối thiểu là 60 giờ, nếu học viên không học đủ thời lượng chương trình, HAWAII  không thể cam kết chất lượng đầu ra.
  • Tổng học phí bao gồm: chi phí thi xếp lớp, chi phí giáo trình, học phí, chi phí di chuyển (của giáo viên), chứng chỉ, các báo cáo, các bài thi trong quá trình học và chi phí dịch vụ tư vấn hỗ trợ.
  • Chi phí giáo trình bao gồm sách bản quyền, đĩa CD, các giấy tờ cần thiết và dụng cụ học tập cần thiết trong quá trình học. Chi phí giáo trình thực tế dựa vào số lượng học viên tham gia lớp học. (Tùy yêu cầu mỗi lớp)

Ký hợp đồng và đặt cọc:

  • Hawaii Education làm việc theo nguyên tắc sau khi ký hợp đồng làm việc, khách hàng thực hiện thanh toán 50% giá trị hợp đồng và sau một tháng học, khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại.