Chính sách bảo mật

1-Mục đích và phạm vi thu thập trong một số trường hợp

Các thông tin mà Hawaii Education cần khách hàng cung cấp bao gồm tên doanh nghiệp, họ tên người liên hệ, số điện thoại, email. Các thông tin này được sử dụng Hawaii Education có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng.

2-Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp

  • Thông báo đến khách hàng về các hoạt động, trao đổi thông tin giữa khách hàng và Hawaii Education.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch với hawaii.edu.vn.
  • Hawaii Education có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
  • Ngoài ra trường hợp phải hợp tác với pháp luật, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3-Thời gian lưu thông tin của khách hàng

Thời gian lưu trữ phụ thuộc vào khách hàng. Thông tin của khách hàng sẽ được hủy bỏ khi có yêu cầu từ khách hàng.

4-Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Giáo dục Hawaii, địa chỉ tại 29 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TpHCM, Việt Nam.

5-Phương thức để khách hàng chỉnh sửa thông tin của mình

Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân thông qua liên hệ ở website hawaii.edu.vn

6-Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ dựa trên chính sách bảo mật của Hawaii Education.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Trong trường hợp thông tin khách hàng bị hacker tấn công đánh cắp, Hawaii Education sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.